Hai Yen Salanganes' nest

ONE S (TỔ YẾN ĂN LIỀN)

ONE S (TỔ YẾN ĂN LIỀN)

Contact
Yến sào đảo Khánh Hòa tinh chế

Yến sào đảo Khánh Hòa tinh chế

8.880.000 đ
Yến sào định hình A3 - 25gr

Yến sào định hình A3 - 25gr

1.455.000 đ
The cleansed white nest (5g)

The cleansed white nest (5g)

199.000 đ
The cleansed white nest (10 g)

The cleansed white nest (10 g)

388.000 đ
The cleansed white nest (25 g)

The cleansed white nest (25 g)

996.000 đ
The virgin nest foot (100G)

The virgin nest foot (100G)

3.300.000 đ
The virgin nest foot (50G)

The virgin nest foot (50G)

1.680.000 đ
The white virgin nest type 2 (100G)

The white virgin nest type 2 (100G)

3.300.000 đ
The white virgin nest type 2 (50G)

The white virgin nest type 2 (50G)

1.680.000 đ
The cleansed white nest foot (100G)

The cleansed white nest foot (100G)

3.880.000 đ
The cleansed white nest foot (50G )

The cleansed white nest foot (50G )

1.990.000 đ
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second